UNIS

Välkommen till Unis

Ett digitalt läromedel för sfi och sva

Framtidens lärande här och nu!

Unis är framtidens läromedel

Flexibilitet och individanpassning är ledord för framtidens lärande. Unis ger möjligheter och skapar förutsättningar.

100% digitalt interaktivt läromedel

Unis är tillgänglig i webbläsaren – var du vill, när du vill. Fungerar på dator, lärplatta och mobil.

Innehåll i Unis

Unis består i dagsläget av en BC-kurs och en CD-kurs. Dessa kurser bygger på varandra och utgör ett omfattande läromedel med ett stort antal kapitel och lektioner. Inledningen av BC-kursen är en nybörjarkurs. Läs mer här.

Lärstilsanpassat

Unis innehåller 12000 ljudfiler som är inspelade av duktiga inläsare. Dessutom finns ytterligare 10000 ljudfiler till ordboken. Dessa ljudfiler är datorgenerade men kvalitetstestade.

Unis innehåller över 6000 bilder som illustrerar många av övningarna och texterna i programmet. Många bilder är specialritade för ändamålet.

Unis är ett omfattande läromedel som innehåller ett stort antal skrivövningar både i grundkurserna och i extramaterialet.

Inbyggd ordbok

I Unis finns en inbyggd ordbok som stödjer lärandet med bild, ljud och ordförklaringar.

Självrättande

Unis är i huvudsak självrättande vilket ger snabb återkoppling till eleven och innebär väsentligt mindre rättningsarbete för läraren.

Enkelt för eleven att använda

 • ● Unis är användarvänligt utformat och har ett intuitivt gränssnitt.

 • ● Allt eleven gör sparas automatiskt. Ingen information går förlorad.

 • ● Eleven kan alltid fortsätta där han eller hon var efter ett avbrott i arbetet.

 • ● Eleven kan själv följa sin egen progression.

 • ● Unis har utförliga genomgångar inför alla nya moment.

 • ● I Unis finns alltid uppgifter för eleven att fördjupa sig i.

Enkelt för läraren att använda

 • ● Läraren kan överskådligt se vad varje elev har gjort och med vilket resultat. Unis ger läraren fullständig kontroll över sina elevers språkstudier.

 • ● När en ny elev ska börja med Unis kan eleven göra ett nivåtest. Resultatet av nivåtestet visar vad eleven kan och var eleven ska börja i programmet.

 • ● Till kurserna finns kapiteltester så att läraren enkelt kan bedöma vad eleven har lärt sig och vad eleven behöver träna mer på.

 • ● I Unis är det mycket lätt för läraren att administrera sina elever.

 • ● Läraren kan enkelt ge eleverna feedback på deras arbeten.

Motivation och tillgänglighet

Unis motiverar och inspirerar till ökat lärande. Unis fungerar lika bra i klassrummet som på tåget, i väntrummet eller hemma. Unis är så omfattande att det alltid finns möjlighet till språkträning för varje enskild elev. I Unis gör eleverna ständig progression och belönas när de lär sig mer. Det skapar stark motivation.

Med bilden i centrum

Bilder är en stor resurs vid språkinlärning och Unis nyttjar den visuella aspekten fullt ut.

Ljud

Eleven får höra språket kontinuerligt när hon jobbar i Unis. Det resulterar i att eleven får ett bra uttal och en bra känsla för det svenska språket.


På torget

– Har ni färska apelsiner?
– Ja, det har vi, de här är saftiga och goda.
– Är bananerna goda?
– Ja, de är mycket goda.
– Vad bra! Då tar jag två kilo apelsiner och ett kilo bananer.
– Det blir 40 kr, tack.
– Varsågod.
– Tack så mycket.

Kunden i centrum

Vi kommer alltid prioritera dig först. Dina frågor och synpunkter är vår högsta prioritet.

Vill ni ha ett provinlogg?

Kontakta oss för att prova Unis kostnadsfritt i fyra veckor! Ange namn på kontaktlärare och vilken skola ni kommer från. Vi kommer att återkomma med inloggningsuppgifter och den information ni behöver för att komma igång. Under de här fyra veckorna har ni som lärare tid att prova och upptäcka alla möjligheter Unis ger. Ni är även välkomna att testa materialet med valfritt antal elever. Vi kommer att ge er den support ni behöver.