UNIS

Om Unis

Nuet och framtiden

Unis är ett läromedel för nuet och framtiden. Vi i utvecklingsgruppen har som mål att med pedagogiken i fokus ta tillvara teknikens alla pedagogiska möjligheter. Unis ska inspirera och motivera till ökat lärande. Unis ska ge förutsättningar till ökad progression i lärandet och skapa bra möjligheter för varje elev att öka sitt lärande både under och efter skoltid.

Unis -– en extralärare i datorn

Unis ger eleven möjlighet att arbeta mer intensivt med språkinlärningen närhelst det passar, oberoende av tid och plats och med hjälp direkt i datorn. Eleven får bra hjälp eftersom Unis är självrättande och har en inbyggd ordbok.

Nya möjligheter till ökat lärande

Läraren är lärandets viktigaste resurs och med Unis skapas nya möjligheter både för elever och lärare att utvecklas ytterligare. Unis är tänkt att stödja, komplettera och intensifiera lärandet. Unis möjliggör för läraren att ha högre förväntningar på elevens kunskapsutveckling och Unis utgör ett starkt komplement till de lärarledda lektionerna genom ett mer flexibelt lärande. Eleven får många fler tillfällen till högkvalitativ språkträning som eleven kan genomföra när och hur ofta han eller hon vill.

Det ska vara lustfyllt att lära

I och med att Unis är lätt att använda och har ett tilltalande gränssnitt har vi märkt att många elever upplever det lustfyllt att lära genom Unis. Det är enkelt att komma igång och det finns hela tiden nya uppgifter att fördjupa sig i. Den som vill repetera kan även göra det precis så mycket man vill. Möjligheterna att lära på sitt eget sätt utifrån sina egna behov löper som en röd tråd genom läromedlet. Unis inspirerar till lärande!

Unis - allt i ett

Unis är ett omfattande läromedel som inom varje ämnesområde kan komplettera och fördjupa de lärarledda lektionerna. Unis är motivationshöjande och ger eleven fantastiska möjligheter att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Läromedlet är lätt att använda och ger många träningstillfällen inom varje område. Kurserna innehåller allt en elev behöver för att kunna satsa fullt ut på studierna. Med hjälp av Unis kan eleven öka sin kunskapsprogression kraftigt.

Utvecklad teknik,– nytänkande, användarvänligt och enkelt

Unis håller hög pedagogisk kvalitet och är utvecklat av kunniga och erfarna pedagoger. Vi som arbetar med att utveckla Unis är ständigt på jakt efter de enklaste och mest funktionella lösningarna. Tekniken ska förenkla för användaren och stödja pedagogiken – det är utgångspunkten i alla lägen. Alltid det pedagogiska i centrum!

Innehåll i Unis

Unis består i dagsläget av en BC-kurs och en CD-kurs. Dessa kurser bygger på varandra och utgör ett omfattande läromedel med ett stort antal kapitel och lektioner. Inledningen av BC-kursen är en nybörjarkurs.

Det finns även extraövningar till varje kapitel där eleverna kan förstärka kunskaperna ytterligare. Alla övningar i läromedlet kan göras ett obegränsat antal gånger. Att träna mycket är inget problem.

Till kurserna finns kapiteltester så att läraren enkelt kan bedöma vad eleven har lärt sig och vad eleven behöver träna mer på.

När en ny elev ska börja med Unis kan eleven göra ett nivåtest. Resultatet av nivåtestet visar vad eleven kan och var eleven ska börja i programmet. Unis har därmed inget problem med olika studievägar. I Unis är alltid studievägen anpassad till individens förutsättningar och behov.

Förutom grundkurserna finns ytterligare fördjupningsdelar. Dessa består av Läsa, Skriva, Lyssna, Tala och Uttal. Varje fördjupningsdel är mycket omfattande och består av flera hundra uppgifter.

Initiativtagarna bakom Unis

Peter och Joel

Initiativtagare och utvecklare av Unis är Joel Waldenbäck och Peter Waldenbäck. Peter är lärare, legitimerad skolledare med bred erfarenhet och kunskap inom sfi, sva, förberedelseklasser, digitalt lärande mm. Peter ansvarar för de pedagogiska delarna och dess utformning i dialog med sva-lärare. Joel har erfarenhet från arbete på sfi och är ansvarig för att planera och utforma systemets funktionalitet och användarvänlighet i samarbete med programmerare.

Läromedlet är utvecklat i nära samarbete med sva-lärare gällande innehåll och funktionalitet. Våra kunders önskemål och behov är en viktig pusselbit i hur vi väljer att utveckla programmet. Visst färdigt material har vi även köpt in av sfi-lärare.

Unis utvecklas kontinuerligt och vi söker därför personal som kan utveckla programmet. Vi söker:

- modersmålslärare som kan komplettera ordboken med fler språk
- lärare som kan skapa bl a en A-kurs, fler yrkessvenska kurser och en grundläggande sva-kurs
- en person som se över och komplettera ljudet i programmet samt spela in korta videofilmer

Elevaktivitet

Elevernas användning av Unis ökar månad för månad. Det beror dels på att fler elever och skolor använder sig av programmet, men också att eleverna jobbar mer frekvent i det. Numera gör eleverna sammanlagt närmare 20 000 lektioner under vissa skoldagar. Den 26 oktober gjordes exempelvis totalt 19 119 lektioner. Det är även kul att konstatera att elevaktiviteten är stor på helgerna och efter skoltid. Till exempel gjordes hela 10 927 lektioner söndagen den 6 november.
 

 

Utbredning i Sverige

Unis täckning i Sverige

Unis finns idag över hela Sverige. Fler och fler skolor ansluter sig till programmet. Sedan lanseringen i november 2015 har 22000 elever lärt sig svenska med hjälp av programmet.

Kunder tycker

Nedan följer ett axplock av omdömen från lärare och rektorer.

Vi är MYCKET nöjda med Unis.
- Rektor Östersund

...många elever älskar programmet!!! Det var några elever som har gått ett tag och som nu började med detta som sa: Åhhh, om vi hade fått det här från början!!!
- Lärare Karlstad

Här i Ängelholm jobbar vi på med Unis. Eleverna är supernöjda och vill helst bara arbeta med Unis.
- Lärare Ängelholm

Kan även meddela att Unis är mycket uppskattat av både eleverna och av de lärare som jobbar med det. Bra jobb ni gör!
- Lärare Karlskrona

Mina elever är nöjda med Unis och vi börjar få bättre och bättre koll på hur det fungerar. Känns som att det blir mindre "jobb" för oss lärare men mer för eleverna ;)
- Lärare Ulricehamn

Vill bara säga att såväl jag som eleverna är mycket nöjda med Unis. Som lärare har jag väldigt bra koll på vad och hur mycket eleverna studerar - och vad de behöver träna mer på och eleverna uppskattar verkligen om den tydliga strukturen och den omedelbara responsen.
- Lärare Lund

Vi är jättenöjda med programmet och eleverna vill knappt arbeta med något annat :)
- Lärare Jokkmock

Hej på er! Tack för ett fantastiskt läromedel! Väldigt omfångsrikt, lättanvänt och genomtänkt :-)
- Lärare Timrå

Jättebra! Ni är så hjälpsamma och snabba med respons på det man skriver till er - en stor eloge för det.
- Lärare Bollnäs

Vi upplever att eleverna är väldigt nöjda med Unis som läromedel. De tycker att Unis är lätt att använda. Vi lärare ser att eleverna lätt hittar områden att träna och att de känner att de lär sig mycket på ett lustfyllt sätt.
- Lärare Mora

Ni har säkert hört det många gånger men i så fall en gång till: Ni har gjort - och utvecklar - ett jättefint material för sfi!
- Lärare Umeå

Vill säga att våra elever som nu testar Unis uppskattar det mycket.
- Lärare Botkyrka

Mycket tack, Peter! Jag är imponerad av din snabba och kundvänliga service! Onödigt att säga att jag är nöjd.
- Lärare folkhögskola Värmland

Elevenkäterna var mycket positiva. De eftersökte fler språk t ex thai, polska, albanska, vietnamesiska och litauiska. De gillar den snabba responsen på svaren i uppgifterna och att de kan träna mycket grammatik. Det är bra med många uppgifter tycker de också. Det bästa är att de kan arbeta både i skolan och hemma och själv styra sin studietakt.
- Lärare Ängelholm

Lite feedback på bloggfunktionen: Den är ju helt fenomenal! Lättanvänd och tydlig, både för mig som lärare och för eleverna. Ni gör ett fantastiskt jobb med Unis :-)
- Lärare Timrå

Pris

Kontakta oss för att prova Unis gratis i fyra veckor!

Ta kontakt med oss så återkommer vi med den information ni behöver för att komma igång med Unis. Under fyra veckor har ni tid att prova och upptäcka alla möjligheter Unis ger. Ni är även välkomna att testa materialet med valfritt antal elever under testperioden. Vi kommer att ge er den support ni behöver. 

Unis kostar 150 kronor* per elevlicens och sex månader. En elevlicens på tolv månader kostar 250 kronor*. En elevlicens är inte personlig så när en elev slutar på skolan kan en annan elev överta licensen. I priset ingår alla kurser i Unis, allt extramaterial och full support.

*moms tillkommer